Uncategorized

Badanie licznika prądu

Coraz więcej dostawców energii elektrycznej decyduje się wymieniać liczniki indukcyjne na nowoczesne, elektroniczne. Niezależnie jaki rodzaj urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego posiadamy to mamy prawo sprawdzić, czy działa w sposób prawidłowy.

Prawo do zbadania licznika

Masz wątpliwości czy twój licznik prawidłowo zlicza zużyte kilowatogodziny? Masz prawo od dostawcy energii zażądać zbadania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu takie badanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia przez odbiorcę. Ponadto odbiorca ma prawo zażądać dodatkowego badania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wyniku pierwszego badania. Badanie jest przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych.

Kto płaci za badanie licznika?

Nie w każdym przypadku odbiorca wnoszący o przeprowadzenie badania licznika energii elektrycznej musi ponieść koszty badania. Jeśli okaże się, że układ pomiarowo-rozliczeniowy działa w sposób nieprawidłowy to koszt badania musi pokryć firma energetyczna. Wówczas następuje także korekta reklamowanej faktury. Warto wiedzieć, że na liczniki indukcyjne wpływ ma np. wysoka temperatura, wyładowania energetyczne czy pole magnetyczne. Takie czynniki mogą zaburzyć pracę układu rozliczeniowo-pomiarowego. Na tego rodzaju działania podatne nie są nowoczesne liczniki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *