Uncategorized

Ile średnio zużywamy prądu?

To ile zużywamy prądu zależy od wielu czynników. Wpływ na to ma m.in. ilość sprzętu elektrycznego, rodzaj ogrzewania, czy nasze przyzwyczajenia związane z używaniem energii elektrycznej.

Gospodarstwa domowe

W Polsce gospodarstwa domowe liczą średnio 2-3 osoby. 18,6 mln osób mieszka w miastach, 11 mln zamieszkuje tereny wiejskie, a 8,8 mln tereny miejsko-wiejskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyższe zużycie energii elektrycznej notuje się na terenach miejskich.

Zużycie prądu na m2

Średnio polskie gospodarstwo domowe na 1 m2 zużywa, jak podaje GUS, 29,35 kWh. Gospodarstwa, które nie posiadają ogrzewania elektrycznego zużywają średnio 28,55 kWh/m2. Nieco mniejsze zużycie energii jest notowane w gospodarstwach domowych, które nie używają prądu do ogrzewania pomieszczeń i wody – 27,29 kWh/m2. Największe zużycie energii odnotowuje się w gospodarstwach domowych, które do ogrzewania pomieszczeń stosują wyłącznie energię elektryczną – 83,17 kWh/m2. Generalnie do ogrzewania pomieszczeń Polacy stosują głównie paliwa stałe oraz ciepło sieciowe. 23% Polaków do grzania wody wykorzystuje bojler elektryczny.

Ile wydajemy na energię?

Gospodarstwo domowe składające się z 3-4 osób na prąd miesięcznie wydaje około 220 zł. Wydatki na energię elektryczną pochłaniają zatem niemałą część domowego budżetu.  Rachunki za prąd można obniżyć m.in. poprzez zmianę sprzedawcy prądu. Najkorzystniejszą ofertę można znaleźć poprzez ranking cen prądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *